Please select a page for the Contact Slideout in Theme Options > Header Options

MIKROMEKANIK

Texpart Handels AG erbjuder kundanpassade mikromekaniska precisionsdetaljer i alla slags material från utvalda specialistföretag i Schweiz och i Asien. Eftersom många av våra samarbetspartners servar även den Schweiziska urindustrin, kan vi erbjuda högsta precision och kvalitet vid bearbetning av komponenter.

Med vårt nätverk inom mikromekanik hjälper vi till att hitta rätt tillverkare för komponenter eller systemlösningar där flera komponenter monteras. Vi hittar rätt maskinkapacitet där din detalj kan produceras kostnadseffektivast.

Produktsortimentet består av svarv- och fräsdetaljer, kugghjul, drev och axlar, stansade, bockade och dragna detaljer, kall- och varmomformade, smidda och gjutna detaljer, extruderade precisionsprofiler i aluminium samt komponenter i hårda material som sintrade metaller, syntetisk rubin och safir och polykristallina keramiska material.

Texpart Handels AG har lång erfarenhet av avancerade sammanbyggda komponentgrupper som kan omgående kan integreras i slutprodukten. Vi kan ta över hela, eller delar av kedjan från dimensionskontroll och materialinköp till montering, kvalitetskontroll och lagerhållning av färdiga produkter. Detta kan betyda stora besparingar för kunder som har begränsade resurser inom dessa områden. Vi erbjuder även konstruktionstjänster för komplexa detaljer med höga prestanda- och toleranskrav och kan ansvara för hela framtagningskedjan inklusive avancerad kvalitetssäkrande mätning

Vara kunder finns inom maskin-och apparattillverkning där finmekaniska komponenter krävs, fordonsindustri, medicinteknik, försvars-och flygindustri och andra branscher som ställer höga krav på material, toleranser, kvalitet och leveranssäkerhet.