Please select a page for the Contact Slideout in Theme Options > Header Options

FÖRETAGET

Texpart Svenska AB är ett helägt dotterbolag i Texpart koncernen och agerar som nordisk sälj- och supportkontor för Texpart Handel AGs produktportfölj. Vi har varit verksamma sedan 1993 och arbetar som en integrerad del i den Schweiziska organisationen så att vi kan undvika dyra mellanhänder. Texpart Svenska ABs omsättning består även ur diverse maskinagenturer och  tillbehör för vattenskärningsindustrin.